Felhasználói Konstrukciók

A szoftver bevezetése során társaságunk SEVESO SPECIALISTÁJA minden esetben előzetesen rögzíti (szoftverbe feltölti) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem BÁZISÁLLAPOT-át.

Ennek keretében a SEVESO hatálya alá tartozó (BJ, BE, vagy SKET dokumentummal azonosított) telephely releváns szakterületi szabályzatainak szisztematikus (SZEMPONTRENDSZER ADATBÁZIS kérdései alapján) átvizsgálása valósul meg. Ezen szabályozási megfeleltetés eredményeként határozhatók meg a BIR szükséges és elégséges elemei, amelyeket a SEVESO SPECIALISTA egy külön – a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos javaslatokat is tartalmazó dokumentumban – ad át üzemeltető részére.

időszükséglet Díjazása (2022.év)
megrendeléstől számított
max. 15-30 nap.
előzetes, egyedi ajánlat alapján
315.000 HUF – 1.155.000 HUF között

A BIR működtetésének támogatására a teljeskörűen felkészített szoftver készség szintű alkalmazása érdekében az első szemle/audit jegyzőkönyv elkészítéséig díjtalan szakértői közreműködést biztosítunk.

SEVESOREC HASZNÁLATA – SAJÁT SZAKEMBERREL

PROFES Kft. a szoftver végfelhasználói licence-t havi bérleti konstrukcióban biztosíja megrendelői részére. A bérleti jog minden következmény, nélkül bármikor szüneteltethető, ill. megszüntethető.

Üzem besorolása

Bérleti díj/hó
(2022. év)

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek

45.000 HUF

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek

35.000 HUF

Küszöbérték alatti üzemek

25.000 HUF

SEVESOREC HASZNÁLATA – PROFES KFT. RÉSZÉRŐL BIZTOSÍTOTT SEVESO SPECIALISTA FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL

Biztonsági irányítási rendszerének innovatív digitalizálását követően PROFES Kft. – a részéről biztosított SEVESO SPECIALISTA folyamatos szakértői rendelkezésre állást biztosító szolgáltatásával – komplex támogatást biztosít a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés feladatainak megvalósításában.

Üzem besorolása

SEVESO SPECIALISTA
díj/hó (2022. év)

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 115.000 HUF
Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 105.000 HUF
Küszöbérték alatti üzemek  95.000 HUF

Jelzett díjtételek a szoftver havi bérleti díját nem tartalmazzák!

A SEVESO SPECIALISTA szakértői szolgáltatás az alábbiak ellátásán keresztül támogatja üzemeltetőt az iparbiztonsági és kapcsolódó szakterületek (tűz- és munkavédelem, robbanásmegelőzés, környezetvédelem, …) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és ellenük való védekezés területén:

 1. SEVESO SPECIALISTA folyamatos rendelkezésre állása (telefon, email) 8-17 h közötti munkaidőben.
 2. Negyedévente 1 alkalommal helyszíni bejárás. Audit/szemle terv alapján ellenőrzés lefolytatása a SEVESOREC szoftver alkalmazásával. Megállapítások jegyzőkönyvezése, közreműködés az eltérések kezelésében. A mintavételes eljáráson alapuló audit/szemle teljeskörűen kiterjed a BIR releváns témaköreire, a kapcsolódó szakterületek (tűz- és munkavédelem, robbanásmegelőzés, környezetvédelem) érintettségét is figyelembe véve.
 3. Iparbiztonsági oktatási tematika készítése, az érintettek oktatásának megvalósítása.
 4. A biztonsági dokumentációt érintő esetleges változások, fejlesztések előzetes véleményezése, felülvizsgálati eljárás szükségességének meghatározásának céljából.
 5. A biztonsági dokumentáció soros, vagy soron kívüli felülvizsgálatát követően a SEVESOREC szoftver BÁZISÁLLAPOT szükséges módosításának elvégzése.
 6. Közreműködés a súlyos ipari balesetek kivizsgálásában.
 7. SEVESO SPECIALISTA továbbá teljeskörűen ellátja, vagy üzemeltetői VIVÜ esetén támogatja a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti veszélyes ipari védelmi ügyintézői feladatok, azaz
  • a)  folyamatos kapcsolat tartás a hatósággal,
  • b)  vonatkozó jogszabályok változásának követése,
  • c) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetében a bekövetkező eseményről jelentés, tájékoztatás készítése, továbbá azok hatóság részére történő megküldése,
  • d) a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatásának szervezése és értékelése,
  • e) a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyv készítése, megküldése a hatóság részére, és
  • f) részvétel a hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken.