Tudjon meg róla többet

SEVESOREC szoftver fejlesztését megelőző tapasztalataink rámutattak arra, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos működési biztonság komplexitásának kezelhetősége érdekében üzemeltetők az alábbi kihívásokra keresnek hatékony megoldásokat:

  • a védelmi területek (katasztrófavédelem, tűzvédelem, robbanásvédelem, munkavédelem, környezetvédelem, …) iparbiztonsági kérdéseinek integrált kezelhetősége,
  • belső szabályzó dokumentumok iparbiztonsági témáinak tartalmi összehangolása és naprakészségének biztosítása,
  • folyamatos visszajelzés az engedélyező hatóság által jóváhagyott biztonsági dokumentumban (BE, BJ, BVT, SKET) meghatározott üzemeltetési normarendszer napi munkavégzés során történő betartásáról, ill. esetlegesen szükségessé váló korrekciós intézkedések megvalósulásáról.

Milyen válaszokat tud adni a SEVESOREC szoftver az üzemeltetői igényekre:

  • szakít az ISO alapú irányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR) klasszikus dokumentálási hagyományaival, minimálisra csökkentve ezáltal a BIR bevezetésének integrációs feladatait,
  • támogatja a különböző szakterületek üzemi szabályozó eljárásainak összehangolását, naprakészen tartását, ill. a hatósági ellenőrzések során ennek bizonyítását,
  • biztosítja az ipari balesetmegelőzéssel kapcsolatos külső és belső szabályzó dokumentumok tematikus rendszerezését,
  • kvázi veszélyhelyzetek mobil eszközön történő egyszerű rögzítésével és bejelentésével segíti mindennapi rutinná változtatni a nemkívánatos események megelőzését,
  • mobil és folyamat automatizált támogatást biztosít ellenőrzések, átvizsgálások tervezéséhez, lefolytatásához.

SZEMPONTRENDSZER ADATBÁZIS

A BIR (Biztonsági Irányítási Rendszer) legjobb szakmai gyakorlatnak való megfeleltetése érdekében – hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján – kialakítottunk egy szempontrendszer adatbázist. Ez ellenőrző kérdések formájában tartalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogi és szakmai elvárások összességét. A kérdéslista elemei irányítják a BIR kialakításának/fejlesztésének folyamatát.

BÁZISÁLLAPOT

A biztonsági irányítási rendszer, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem – hatóság által jóváhagyott – biztonságos működésének fenntartása érdekében szükséges és elégséges garanciák gyűjteménye.

A Szempontrendszer adatbázis kérdéseihez ezen garanciális elemek kerülnek hozzárendelésre helyszín specifikusan, a BIR tématerületéhez igazodva. Ez a folyamat biztosítja a szervezet szabályozottsági optimumának kialakítását, illetve a későbbi auditok/szemlék alapjául szolgáló adatbázis, az ún. Bázisállapot összeállítását.

ELLENŐRZÉSEK TERVEZÉSE

A Bázisállapot megállapításainak folyamatos teljesüléséről Üzemeltető rendszeres szemle/audit tervezésével és lefolytatásával győződhet meg. Ezen szisztematikus vizsgálat megtervezését a szoftver helyszínre és/vagy BIR tématerületre specifikált megközelítésben biztosítja.  Az így előzetesen elkészített ellenőrzési terv hordozható eszközre letölthető, ezért az audit-/szemle hálózati lefedettség nélküli helyszínen is elvégezhető, majd újbóli hálózati lefedettség esetén a keletkezett adatok automatikusan szinkronizálódnak.

SZEMLE/AUDIT LEFOLYTATÁSA

A szemle/audit lefolytatása során a Bázisállapotban rögzített megállapítások vizsgálatára kerül sor. Az ellenőrzés során a szemlepontokat el lehet fogadni, vagy eltérés, nem megfelelősség észlelése esetén lehetőség van szöveges megjegyzés mellett hang- és képanyag csatolására, továbbá helyesbítő intézkedés felvételére. Az intézkedéshez a SEVESOREC-be regisztrált személyek közül felelős delegálható, teljesítési határidő megadásával. A szemlén/auditon felfedett eltérések kezelése mellett a SEVESOREC lehetőséget biztosít az általános munkavégzés során észlelt nem megfelelőségek rögzítésére, ehhez kapcsolódó intézkedések felvételére, kezelésére is. Ez a regisztrált felhasználók mobilkészüléke segítségével egyszerűen elvégezhető.

INTÉZKEDÉSEK KEZELÉSE

A szemle/audit végeztével a szoftver automatikusan készíti el annak jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv elfogadása után a szükséges intézkedésekről a megjelölt felelősök értesítést kapnak, a rendszeren keresztül további információkat kérhetnek az elvégzendő feladatról, továbbá a helyesbítő intézkedés elvégzését követően visszajelzést küldhetnek az intézkedést létrehozó személy részére.

A feltárt eltérések, nem megfelelőségek korrigálási folyamata a SEVESOREC-en belül, az érintettek folyamatos kommunikációjának biztosítása mellett nyomon követhető.